Nejen.vHumpolci.CZ
[MAPA
   [Registrace][Login]
 

Humpolec

[Přidat text / foto / odkaz ]     [Humpolec na mapě]
 

Text: Navždy svobodné město

    [Reagovat] [<]
 

V roce 1807 - tedy před 195 lety - bylo dosavadní poddanské městečko Humpolec povýšeno na svobodné město. „Porovnání" mezi vrchností a městem bylo podrobně sepsáno 3.července na zámku v Herálci a podepsali jej představitelé dosavadní vrchnosti František hrabě Welkenstein - Troszburg a za město Jan Bečvář, radní František Příborský a František Nápravník, dále reprezentanti Vincenc Kolařík, Josef Prokop, Antonín Lešovský a další. Významné události byl přítomen i guberniální rada a hejtman čáslavského kraje Norbet Fridrich ze Schmelzeru, který také podepsal vyhotovené Porovnání. Za poskytnutou svobodu přijal hrabě od Humpoleckých 8 000 zlatých jako výkupné z dosvadních povinností a robot.

Městu bylo povoleno zřídit magistrát, který vykonával veškerou soudní moc, mohl vybírat a odvádět císařské daně, provádět soupis obyvatelstva a vydávat povolení ke sňatku, vydávat cestovní doklady, samostatně hospodařit podle rozpočtu apod. Vrchnost si ponechala právo na prodej piva a vína a zavázala se, že bude vždy pečovat o dostatečné množství a dobrou kvalitu čepovaných nápojů.

Měšťané slíbili, že povedou svá dítka k vděčnosti za udělenou milost, aby „... až vznešeného zakladatele jejich blaha a štěstí již na živu nebude, jej ctili a jemu děkovali." Zavázali se, že na věčnou památku povýšení a v upomínku na bývalé poměry budou ve výroční den 3. července předávat pamětní stříbrný peníz velikosti dvacetikrejcarové mince s nápisem Z VDĚČNOSTI ZA POVÝŠENÍ NA SVOBODNÉ MĚSTO HUMPOLEC s příslušným letopočtem na líci mince a na rubu POVÝŠENO 3.ČERVENCE 1807 HRABĚTEM FRANTIŠKEM Z WOLKENSTEIN-TROSZBURG. První upomínkové peníze byly zlaté, další ve stříbře.

Smlouva byla parafována i nejvyšší dvorní kanceláří - nespěchalo se - 18.ledna 1831 pod číslem 29 505. „Porovnání" se nachází v archívu Národního muzea v Praze, výtah byl zveřejněn v Solařových Pamětech, knihách Gustava Koblihy a Dr.J.Lukáška.

V roce 1908 se měly konat oslavy 100. výročí povýšení Humpolce na město. Dopadly však uboze. Městská rada nepřijala návrh Filipa Bečváře, aby byla pořádána důstojná oslava: „Proč se chlubit tím, že jsme ještě před sto lety byli vesnicí!" - A tak se páni radní sešli v 10:00 hodin na radnici, starosta přednesl stručné dějiny města a potom se šlo do všech tří kostelů. Odpoledne uspořádala župní hasičská jednota veřejné cvičení. Slavnost byla odbyta.

Zdeněk Frantál (Zálesí)
Vložil: wendigo (3. 2. 2005 23:13:02)
 
 
 Náhodný kolemjdoucí (visitor)
(c) 2003-7 Wendigo / vHumpolci.cz