Nejen.vHumpolci.CZ
[MAPA
   [Registrace][Login]
 

Tyršovo náměstí

[Přidat text / foto / odkaz ]     [Tyršovo náměstí na mapě]
 

Text: Socha TGM

    [Reagovat] [<]
 

Čtyřikrát za svůj život byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen československým prezidentem. Po sedmnácti letech 14. prosince 1935 na funkci abdikoval. Svou řeč zakončil slovy: Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře, a dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to vedete. O necelé dva roky později - 14. září 1937 se jeho život naplnil. Ve věku 87 let, šesti měsíců a 7 dní v časných ranních hodinách umírá.

Humpolečtí měli svého prvního prezidenta v lásce a ještě za jeho života mu postavili důstojný pomník. K slavnostnímu odhaleni došlo 20. června 1937. Po dělové ráně o desáté hodině zahrála kolínská dechovka řízená kapelníkem Kmochem státní hymnu, za jejíž zvuků byla vztyčena státní vlajka. Zpěvácký soubor Čech a Lech přednesl pod taktovkou Jana Maláta Pravečkovu skladbu Láska k vlasti a po projevu okresního hejtmana Jaromíra Němečka odhalil pomník ministr školství a národní osvěty Dr. Emil Franke. Pomník převzal do péče starosta města J. Šimek.

Vlivem pozdějších politických situací však socha TGM nemohla zůstat na svém místě. Poprvé se tak stalo za války, v roce 1940. kdy byla ukryta v bedně pod uhlím v újezdní škole v Podhradě a později v Beckově hospodářství čp. 601. Také sokl putoval do "bezpečí" - do chlapecké školy v Hálkově ulici.

Po dramatickém ukrýváni sochy za nacistické okupace a po znovupostavení v osvobozené vlasti 28. října 1945 se zdálo, že tomu bude "po věky". V padesátých letech se situace změnila a socha znovu putovala do městského skladu za starou radnicí. Díky přípravám na celostátní oslavy 100. výročí narození Dr. Aleše Hrdličky byla instalována znovu na svém míste. Ale opět jen na krátko. Vstup vojsk pěti zemí v srpnu osmašedesátého znamenal změnu ve vedeni politického i veřejného života a krátce na to byla socha TGM znovu sejmuta a včetně soklu uchována v Jihomoravské galerii v Jihlavě a později ve státních skladech v Letovicich.

Diky sametové revoluci byla znovu odhalena 10. března 1990 u příležitosti 140. výročí prezidentových narozenin. - Dodejme ještě, že autorem uměleckého díla je akademický sochař Vincenc Makovský, kterému bylo v záři 1937 také svěřeno posmrtné sejmutí prezidentovy masky a levé ruky. Úpravu terénu v okolí pomníku navrhl významný český architekt prof. Akademie výtvarných uměni v Praze Josef Gočár, který se podílel i na úpravě Horního a Dolního náměstí, navrhl Medovu vilu apod.

Zdeněk Frantál (Zálesí)
Vložil: wendigo (3. 2. 2005 23:12:02)
 
Texty:
  • Texty:
    • Socha TGM
 
 Náhodný kolemjdoucí (visitor)
(c) 2003-7 Wendigo / vHumpolci.cz