Nejen.vHumpolci.CZ
[MAPA
   [Registrace][Login]
 

Humpolec

[Přidat text / foto / odkaz ]     [Humpolec na mapě]
 

Text: Soukenický rekord

    [Reagovat] [<]
 

Vídeňský deník "Die Presse" přinesl 24. dubna 1879 - tedy před 120ti roky - zprávu o rekordu, který dal základ k proslulosti humpoleckého soukenictví'.

V těch dnech žilo celé Rakousko-Uhersko přípravami na velkolepé oslavy střibrné svatby panovnického páru cisaře Frant. Josefa I. a Alžběty, lidově zvané Sissi. Vyvrcholením oslav měl být 28. dubna průvod 14.000 kostýmovaných osob symbolizující historii i současnost monarchie a 1/4 milionu diváků, kteří včetně císařských manželů velkolepé podívané na Okružní třídě přihlíželi.

Oslavami ale žila celá monarchie a dary jubilantům přicházely ze všech stran. Jeden, zcela nevšední, přišel i ze soukenického Humpolce, a to v podobě rekordu, který nebyl dosud překonán.

Humpolecký soukeník Emerich Dítě byl vyzván okresním hejtmanem Sagesserem, aby v rámci jubilea zhotovil v čase co možná nejkratším - lovecký oblek pro císaře.

Je třeba připomenout, že s podobnou soutěží měl E. Dítě již zkušenost. V roce 1873 přijal totiž sázku s místním obchodníkem Alb. Baurem o 100 zl., že za 12 hodin zhotoví úplný černý oblek. Sázku vyhrál, protože celá práce byla hotova ještě o hodinu dříve a oblek byl pak vystaven na svět. výstavě ve Vídni a výrobce byl vyznamenán.

Zhotovení obleku pro císaře si ovšem vyžádalo zvláštní opatření. Nejdříve musela být podána žádost do Vídně a ta byla kladně vyřízena teprve po 6ti měsících asi 4 dny před oslavami ve Vídni. Proto s prací bylo ihned začato. Zvláštní komise sledovala celý její postup a sepisovala trojmo protokol, z nichž jeden byl později přiložen k obleku pro císaře.

Práce začala v 6 hod. na dvoře továrny stříháním ovcí, které předtím prohlédli přítomní lékaři dr. Jar. Kašpar a dr. B. Grúnfeld. V 6.08 hod. bylo již potřebné množství vlny připraveno k dalšímu zpracování. V 6.37 hod. byla vlna barvena. Aby dokázal vlastní zručnost, továrník Ditě sám uvázal osnovu a utkal celou látku. V 11.10 hod. bylo již 7 a 3/4 lokte látky utkáno. To vše tedy za 7 hodin a 15 minut. Na to byla upravená látka odevzdána do krejčovské dílny, kde z ní 8 místních krejčích za vedení dvorního krejčího J. Gunkela, který byl poslán z Vídně, ušilo do 17 hodin dokonalý oblek pro císaře.

Zdánlivě nemožná věc se stala skutkem. Ještě o hodinu dříve než se předpokládalo - za pouhých 11 hodin ruční práce. Dar k jubileu, současně rekord a velká reklama české práce, přišel do Vídně včas, takže tamní tisk mohl o tom ihned referovat. Bohužel, dnes již nezjistíme jak dlouho císaři humpolecký oblek vydržel ani zda ho oblékal při honech na černou zvěř v Gödölö v Uhrách či na vysokou v alpském Múrzstegu.

Emerich Dítě byl na to vyznamenán za zásluhy o soukenický průmysl velkou zlatou medailí "Viribus unitis" a jmenován dvorním dodavatelem. V roce 1893 obdržel záslužný zlatý kříž s korunou a o 2 roky později dostal od císaře rytířský řád Františka Josefa I.

K tomu je třeba přiřadit i řadu úspěchů a ocenění, které se jeho látkám, ale i výrobkům jiných humpoleckých soukeníků dostávalo na nejrůznějších výstavách, což vše přispělo k propagaci humpoleckých látek.

V 80. letech se pokusil o překonání Dítětova rekordu jeden angl. továrník z Manchesteru, ale neuspěl. Jeho pokus si vyžádal 15 hodin. A tak nebylo divu, že česky tisk, který nezdařený pokus komentoval, začal mluvit o Humpolci jako o českém Manchesteru.

Jiří Rychetský (Zálesí)
Vložil: wendigo (25. 1. 2005 21:17:42)
 
 
 Náhodný kolemjdoucí (visitor)
(c) 2003-7 Wendigo / vHumpolci.cz