Nejen.vHumpolci.CZ
[MAPA
   [Registrace][Login]
 

Naučná stezka 4

[Přidat text / foto / odkaz ]     [Naučná stezka 4 na mapě]
 

Text: Naučná stezka 4

    [Reagovat] [<]
 

V historii širšího okolí Humpolce zaujímá významné místo středověká těžba rud drahých kovu - zlata a stříbra. Nejznámějšími oblastmi těžbyy stříbra jsou tzv. jihlavský rudní revír, havlíčkohrodský rudní revír a pelhřimovský rudní revír. Rudy se zde těžily již, od středověku - nejméně od 13. století - a poslední průzkumné práce zaměřené na stříbro zde proběhly ješte ve druhé polovině století 20.

Humpolecko bylo dříve pokládáno také za oblast těžby stříbra, nové průzkumné práce prováděné v 70. letech však jednoznačně prokázaly i výskyty zlata. Ty jsou dvojího typu: tzv. primární výskyty (zlato zde bylo hornickým způsobem dobýváno z pevné horniny) a sekundární výskyty (rýžoviště - zlato se zde získávalo z nezpevněnych hornin - např. z náplavů potoků rýžováním).

Primární výskyty zlata byly v minulosti intenzivně těženy i v okolí hradu Orlík. Hlavní 1OO m dlouhý úsek hornických dobývek o hloubce 5-7 m (jejich dno je zavaleno) je součástí téměř 500 m dlouhého pásma hornických prací. Zrudnělé pásmo má směr VSV až SV, strmě upadá k SSZ a bylo prakticky kompletně vytěženo. Zbytky dobývané suroviny se zachovaly pouze v několika pilířích v povrchové části, kde je zlatonosné pásmo překříženo mladšími pegmatitovými žilami. V pokračování hlavních dobývek k západu probíhá 20 - 30 m široké pásmo dobývek a odvalů o délce cca 170 m, které je ukončeno řadou mělkých dobývek průzkumného charakteru. K východu dobývky přecházejí ve vzájemně propojený systém prací a postupně vyznívají.

V blízkosti hlavních dobývek nejsou prakticky žádné odvaly. Vytěžený materiál byl patrně kompletně zpracován při úpravě rudniny. Vzhledem k poloze dolu, lze předpokládat transport vytěžené rudy do nedaleké humpolecké kotliny, kde byly dostatečné zdroje vody potřebné k úpravě.

Tato lokalita patří k nezajímavějším památkám středověkého hornictví v okolí. I z tohoto důvodu byla zaregistrována jako významný

krajinný prvek a je chráněna. Prosíme nepoškozujte ji, aby se ji podařílo zachovat i do budoucna. Důlní dílo si můžete prohlédnout na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Pinka je terénní deprese vzniklá propadnutím povrchu do starého hornického díla (štoly, dobývky apod.). V širším smyslu se pojem "pinka" používá pro označení jakékoli terénní deprese vzniklé při těžbě.

Text z tabule naučné stezky
Vložil: wendigo (9. 6. 2004 17:33:51)
 
Texty:
  • Texty:
    • Naučná stezka 4
Fotografie:
 
 Náhodný kolemjdoucí (visitor)
(c) 2003-7 Wendigo / vHumpolci.cz