Nejen.vHumpolci.CZ
[MAPA
   [Registrace][Login]
 

Naučná stezka 5

[Přidat text / foto / odkaz ]     [Naučná stezka 5 na mapě]
 

Text: Naučná stezka 5

    [Reagovat] [<]
 

Ložiska drahých kovů byla v nejstarších dobách dobývána nejprve jen na výchozech mělkými šachtami. Teprve po vyčerpám svrchních - často nejbohatších partií, byla dobývána mnohem obtížněji dostupná ložiska v hloubce. Pro otvírku i dobývání ložisek se používaly zejména jámy sledující úklon ložiska a štoly i chodby sledující směr žíly.

Ražení a dobývání se provádělo ručně. Hlavním havířským nářadím bylo želízko a mlátek (tyto zkřížené nástroje jsou dodnes znakem hornického cechu). Práce želízkem a mlátkem byla namáhavá a zdlouhavá. V šestihodinové směně se tak v průměrně tvrdé hornině vylomilo asi kolem 5 dm3 horniny. Ruční práce želízkem a mlátkem byla usnadňována metodou "sázením ohně". Spočívala v tom, že hornina zahřátá ohněm rozpukala a snadno se dala odlomit.

Doprava rudy, jaloviny i vody na povrch probíhala těžní jámou a výjimečné šlotou. K vytahování sloužil vrátek zvaný točidlo či hašpl poháněný ručně. Těžší náklady se vytahovaly žentourem, poháněným koňmi, nebo vodním kolem. Břemena visela na konopných lanech, od 14 století i na řetězech.

K odvodňování spodní a dešťové vody sloužily především štoly, ale odvodňovalo se i jamou, kterou se vytahovaly měchy s vodou.

Získaná rubanina, tj. ruda s jalovinou se upravovala. Nejdříve se drtila a pak se rudní zrna oddělila od jaloviny, čili provedlo se rozdruženi zrn. Původní úprava byla ruční. Rudnina se roztloukala velkými kladivy a z drti se vybíraly rudní části. Snad od 14. století se k drcení začalo používat stoup, tj. pěcholů se železnými pálkami, zdvihaných vodním či šlapacím kolem. Když rudní zrna byla malá, mlela se rudnina ve mlýnech, u nichž spodní kámen byl pevný, hořejší otáčivý. Mlýnu se používalo při mletí zlatonosných křemenů od 13. století.

Zlato se získávalo původně jen mechanicky ryžováním z náplavů nebo z rozemleté rudmny. Tak se získalo jen ryzí zlato do určíte velikosti zrna. Získávání zlata ne zdokonalilo mísením zlatonosné mědi se rtutí, ahy vznikl

amalgam, ze kterého se získalo zlato vyžíháním.

Text z tabule naučné stezky
Vložil: wendigo (9. 6. 2004 17:33:51)
 
Texty:
  • Texty:
    • Naučná stezka 5
Fotografie:
 
 Náhodný kolemjdoucí (visitor)
(c) 2003-7 Wendigo / vHumpolci.cz