Nejen.vHumpolci.CZ
[MAPA
   [Registrace][Login]
 

Jiřická lípa

[Přidat text / foto / odkaz ]     [Jiřická lípa na mapě]
 

Text: Jiřická lípa

    [Reagovat] [<]
 

V naší vlasti máme mnoho památných stromů. Mezi ně patří též jiřická lípa, která stojí uproslřed návsi při okresní silnici. Její dutý peň dokazuje, že je již hodně stará. Jak staří občané jířičtí vypravují, nebyla za jejich mládí taková jako je dnes. Její silné kořeny protkávaly zemi na nekolik metrů kolem a byly rozloženy přes cestu. Trpěly mnoho, neboť přes ně jezdily povozy a chodili chodci. Byly již tak poškozeny, že lípa schla. Když pak jednou v létě udeřil do její koruny blesk, byl život lípy ohrožen, něboť pod úderem blesku rozčísl se nejsilnější kmen.

Při stavbě nové okresní silnice vzpomněli občané i lípy a vystavěli kol ní taras a holé kořeny přikryli zemí. Od té doby lípa se zmlazuje a v době květu podobá se kytici dýšící vzpomínkami minulosti. Každý, kdo do Jiřic přijde, všimne si dutého pně této stařeny. V dutině je lavička, na kteréž můžeme v chladu popřáti klidu svým znaveným údům za parného letního dne. Šest osob může pohodlně v letní podvečer v lípě si pohovořiti o událostech uplynulého dne. Mládež i dospělí dosud scházejí se zde za večera po příkladu našich předků, aby se zde pobavili. V noci pak ponocný uchýlí se do dutiny, aby okénky v dutém pni pozoroval klid spící vesničky.

Kdyby mohla nám vypravovati, jistě by mnoho věděla o našich předcích i o životě jejich v našem kraji. Jest již několik set let stará, stařenka s přívětivou tváří, která prožila mnoho zlých i dobrých dob ale hlásá nám, že nebylozle, aby nebylo zase dobře. Objem její je 520 cm a tloušťka zdravého dřeva 13 cm.

Před dvěma roky jiřický okrašlovací spolek upravil okolí lípy značným nákladem a postaral se o to, by stařence lépe se žilo.

O lípě vypravují se pověsti, zvláště o jejím původu.

Jednou hraběnka z Orlíku vyšla si na návštěvu na tvrz so Speřic. Tam se zdržela a na zpáteční cestě přepadla ji noc. Tam, kde jsou nyní Jiřice, byly husté lesy a hraběnka ztrativši za tmy cestu, musila v nich přenocovati. Ráno, když se ve zdraví vrátila do svého sídla nechala na místě svého noclehu zasadit lípu.

Informační tabule
Vložil: wendigo (9. 6. 2004 17:33:51)
 
Texty:
 
 Náhodný kolemjdoucí (visitor)
(c) 2003-7 Wendigo / vHumpolci.cz